Random

- Random pagina

Random

1. Alfabet
2. Harde opmerkingen tegen ongeklede mannen
3. MS-Word - tips


MS-Word - tips

Alinea verplaatsen Plaats cursor in alinea. Houdt [Shift+ALT] ingedrukt. Verplaats met pijltjestoetsen de alinea.
Meerdere alinea's, Eerst selecteren en dan bovenstaande handelingen.
Bestand kopiëren naar diskette Het dialoogvenster Openen kan worden gebruikt om snel een bestand naar de A: schijf (diskette) te kopiëren.
Selecteer het bestand en rechtsklik erop. Kies dan Kopiëren naar, 3,5-inch diskette.
Bestanden kleiner maken Bestanden die u in Word maakt zullen naarmate u ze vaker bewerkt en bewaart steeds groter worden. Ook als u tekst verwijdert of aanpast zal de bestandsgrootte toenemen. Dit komt doordat Word in uw document ook wijzigingen en aanpassingen bewaard. Wilt u een bestand echter terugbrengen naar normale grootte kies dan Bestand, Opslaan als en geef het bestand een nieuwe naam. Alle ballast verdwijnt en u krijgt er schijfruimte voor terug.
Document naar diskette U moet vast en zeker nog wel eens een Word-document van uw harde schijf kopiëren naar diskette. Dat kan heel snel vanuit het dialoogvenster Openen:
Kies Bestand, Openen en selecteer het document door er éénmaal op te klikken. Rechtsklik dan met de muis en kies uit het snelmenu Kopiëren naar, 3,5-inch diskette. Het geselecteerde bestand wordt nu gekopieerd naar de diskette, mits die in de computer zit natuurlijk.
Hoofd- en kleine letters Er is een snelle toetscombinatie om een woord te wisselen van kleine letters naar hoofdletters, en zelfs een beginhoofdletter. Ga in het woord staan en druk driemaal op Shift+F3 Het woord krijgt een beginhoofdletter, wordt dan in hoofdletters gezet en tenslotte weer in kleine letters. Het is wel afhankelijk van de status van het woord waarmee u begint. Een woord met een beginhoofdletter vereist éénmaal Shift+F3 om het in hoofdletters te zetten, een woord in kleine letters vereist tweemaal Shift+F3.
Niet alle tekens weergeven Met de optie Weergeven/verbergen, de knop met het paragraafteken, kunt u alinea-einden, tabs, spaties en andere tekens zichtbaar maken. Maar is het ook mogelijk alleen de alineamarkeringen te laten zien?
Dat kan wel, maar alleen als u ze permanent in beeld wilt hebben. Kies Extra, Opties, Weergave en zet de optie Alineamarkeringen aan. Als u het venster sluit met OK, ziet u dat elke alineamarkering met een paragraafteken wordt aangegeven, ook als u de optie Weergeven/verbergen niet gebruikt.
Opmaakprofiel kiezen De opmaakprofielen van Word zijn ideaal voor wie veel met teksten werkt die steeds dezelfde opmaak moeten hebben. Wist u dat er een handige manier is om door opmaakprofielen te bladeren en meteen te zien welke invloed ze op uw document hebben?
Zorg er eerst voor dat de cursor in een op te maken tekstregel staat. Houd nu de Alt en de Shift-toets ingedrukt en blader met de toetsen Pijl links en Pijl rechts langs alle beschikbare opmaakprofielen.
Opmaakprofiel meerdere malen kopiëren Plaats de cursor in de alinea met het opmaakprofiel dat u wilt toekennen aan andere alinea's. Dubbelklik vervolgens op de knop met de kwast. (Deze knop vindt u in de werkbalk 'opmaak')
De muis-pijl veranderd in een kwast. Klik nu midden in de alinea's die u het zelfde opmaakprofiel wilt geven.
Om te stoppen, drukt u op [esc] of nogmaals op de knop.
Rechthoek selecteren Het is in Word mogelijk gegevens die onder elkaar staan te selecteren. Denk hierbij aan een opsomming, gemaakt met tabs. De truc is eerst de Alt-toets in te drukken, en daarna met de muis de selectie te maken. U zult merken dat u nu rechthoeken op het scherm kunt selecteren. Als de selectie gemaakt is laat u de linker muisknop en de Alt-toets los, en gebruikt u de normale functies Kopiëren en Plakken.
Snel naar een opgegeven pagina Veel gebruikers schuiven met de verticale schuifbalk totdat ze op de juiste pagina in een document zijn aangeland. Anderen gebruiken Ctrl+PageDown om steeds een pagina naar beneden te gaan. Maar als u weet waar u moet zijn, kunt u het beste direct het juiste paginanummer ingeven. Druk op Ctrl+G (Ga naar), typ het paginanummer in en druk op Enter.
Snel wat tekst om mee te oefenen: Quick Brown Fox Zowel Word 97 als Word 2000 kennen een aardig grapje om snel wat regels tekst aan te maken:
Typ in een document de tekst =rand(x, y) en druk op Enter. De x en y staan voor twee getallen, waarbij het eerste het aantal alinea's voorstelt dat getypt wordt, en het tweede het aantal regels per alinea. Typ bijvoorbeeld =rand(2,5) en druk op Enter. Het resultaat is, dat u twee alinea's krijgt waarin vijfmaal de zin 'The quick brown fox jumps over the lazy dog' voorkomt.
Tabs in een tabel Bij het werken in een tabel in Word gebruikt u de kolommen vaak in plaats van tabs, dus om tekst op een horizontale positie te krijgen. De tab-toets zelf werkt dan ook niet. Dat wil zeggen, hij verplaatst de tekstcursor naar de volgende cel. Om een 'echte' tab in te voegen moet u op Ctrl+Tab drukken. De invoegpositie wordt dan verplaatst naar de eerstvolgende tabstop in de cel.
Vaste spaties Vaste spaties zijn een manier om ervoor te zorgen dat Word niet afbreekt tussen twee woorden die eigenlijk bij elkaar horen. Een bekend voorbeeld is een valutanotatie en een bedrag, zoals EUR 1200.
Zet tussen de valuta en het bedrag een vaste spatie door in plaats van de spatiebalk de toetscombinatie Ctrl+Shift+Spatie te gebruiken. Het kan ook omslachtiger: kies Invoegen, Symbool, Speciale tekens en selecteer hier de vaste spatie uit een lijstje
1

Zoek

Nieuws

11/02
19/10
07/05
17/03
07/03


KalenderLaatste updates

26/02
16/02
21/12
08/03
17/01
Website: 235 pagina's.